پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

یافته‌های فصل سوم کاوش در دره شمی ایذه

گور دخمه‌های منحصر به فرد ، سازه‌های معماری تمام سنگی بادیوارهپ، پوشش خرپشته‌ای درگاه، سفال، پلکان و درسنگی یافته‌های سومین فصل در کل چندار دره شمی ایذه است .

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.