نقش مدیریت میراث فرهنگی در تخریب میراث فرهنگی

سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به دخیل بودن مدیریت میراث فرهنگی در تخریب‌ها در برخی از زمانها گفت: حوزه معرفی و پژوهش نیز در سالهای گذشته عملا تعطیل بوده است.

خبرگزاری میراث فرهنگی