منطقه حفاظت شده الوند لکان (خمین)

منطقه حفاظت شده الوند لکان در شهرستان خمین استان مرکزی یکی از مهم ترین زیستگاه های پرندگان استان مرکزی است.
نمای ایران