پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تلاش برای حذف برخوردهای سلیقه‌ای با گردشگران

اخبار گردشگری  به دنبال توقیف یک دستگاه اتوبوس گردشگران در پلیس راه نایین به بهانه کنارهم نشستن مسافران زن و مرد، معاونت
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.