تلاش برای حذف برخوردهای سلیقه‌ای با گردشگران

اخبار گردشگری  به دنبال توقیف یک دستگاه اتوبوس گردشگران در پلیس راه نایین به بهانه کنارهم نشستن مسافران زن و مرد، معاونت
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.