کشف آثار هفتاد هزار ساله در غارهای دره رودخانه سیروان

کاوشهای باستان شناسی در غارها و پناهگاه‌های سنگی دره رودخانه سیروان در استان کردستان به کشف آثار شکارگران عصر سنگ و غارنشینان اولیه منجر شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.