پویشی برای میراث فرهنگی و طبیعی

با برپایی نشستی رسانه‌ای «پویش (کمپین) پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» اعلام موجودیت کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.