پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

با همکاری ایران؛ مسجد جامع کبود ایروان در راه جهانی شدن

تهران- ایرنا- مرحله اول پروژه ثبت جهانی مسجد جامع کبود ایروان در سازمان یونسکو، با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان و سازمان میراث فرهنگی کشورمان، پایان یافت.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.