پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کم فروغی مجالس عروسی ترکمن در نبود نوای باخشی ها

نشریه گلشن مهر در ستون یادداشت روز چهارشنبه خود نوشت: دهه های قبل در بیشتر مجالس عروسی ترکمن نوای دو تار و کمانچه بلند بود اما اکنون در کمتر جشنی است که باخشی ترکمن با صدای شورانگیز خود بخواند و مشتاقان را به وجد آورد! آیا دوران باخشی ها به سر آمده است؟www.irna.ir

نظرات بسته شده است.