پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

زبان قصه بهترین روش بیان احساسات انسان

احمد محیط طباطبایی قائم مقام ایکوم در کارگاه آموزشی قصه‌گویی گفت: هیچ روشی نمی‌تواند جای بیان احساسات انسان با زبان قصه را بگیرد زیرا قصه روشی انسان محور است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.