رزرواسیون دروغ، گردشگری را با مخاطره مواجه کرده است

اخبار گردشگری رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان گفت: متاسفانه تعدادی از شرکت‌های بزرگ که واسطه ورود تورهای خارجی به کشور هستند با
اخبار گردشگری