پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

مرمت بافت تاریخی «عقدا» متوقف شد

مرمت بافت تاریخی شهر عقدا به دلیل مرمت نادرست این بافت توسط شهرداری متوقف شد و مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد علت این اتفاق را در عدم هماهنگی بین شهرداری عقدا و اداره میراث اردکان عنوان کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.