پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

درآمد گردشگری آمریکا رو به نزول است

اخبار گردشگری  آمارها نشان می‌دهد، در حالی که سود گردشگری بین‌المللی آمریکا نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده‌، سفر مردم این
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.