ضربه ۶۶۰ میلیون پوندی داعش بر گردشگری اروپایی‌

اخبار گردشگری خسارت مالی که بر اثر حملات تروریستی گروه داعش در شهر پاریس به صنعت گردشگری اروپا وارد شده، حدود ۶۶۰
اخبار گردشگری