حمام وزیر دزفول بنایی از دوره قاجار که پارکینگ شد

دزفول – ایرنا – حمام وزیر دزفول از جمله بناهای تاریخی اواخر دوره قاجار می باشد که تا اواخر دهه ۴۰ همچنان مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون اثری از این بنای تاریخی باقی نمانده است.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.