حال خراب خانه‌های اشرافی

ساعت ۲۴-بخشی از قسمت‌های خانه فخرالدوله که تا پنج ماه پیش سالم بود، خراب شده و به نظر می‌رسد مالک آن همین رویه را پیش گرفته تا بهانه‌ خوبی برای خراب کردنش داشته باشد.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.