تبریز شهر موزه‌ها

ساعت ۲۴-تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی را می‌توان شهر موزه‌های ایران دانست؛ شهری که به تنهایی ١۴ موزه متنوع دارد. تبریز با داشتن پنج بار تجربه پایتخت‌بودن در سلسله‌های مختلف، آثار و بناهای تاریخی و موزه‌های غنی فراوانی دارد که هرکدام گوشه‌ای از تاریخ این بخش از سرزمین ایران را به نمایش گذاشته‌اند.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.