میراث فرهنگی لرستان در راستای توسعه صنعت گردشگری تحرک جدی داشته باشد

خرم آباد -ایرنا – استاندار لرستان گفت :میراث فرهنگی باید در راستای توسعه صنعت گردشگری تحرک جدی داشته باشد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.