قنات گناباد شاهکار مدیریت منابع آب است

قنات قصبه گناباد از مهمترین قنات های کشور در پرونده زنجیره ای ثبت جهانی قنات های ایران در یونسکو است. مهمترین شاخصه این قنات عمق مادرچاه و تکنولوژی حفر قنات، همچنین شیوه بهره برداری آب از این قنات است. قنات قصبه گناباد از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون بدون کاهش میزان آب هنوز مورد بهره برداری قرار می گیرد و با مدیریت سنتی تا فاصله ۴۰ کیلومتری از شمال گناباد را سیراب می کند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.