دانشنامه معماری دست‌کند تدوین می‌شود

محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور در دومین همایش بین المللی معماری دست کند که صبح امروز چهارشنبه با جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار شد از تدوین دانشنامه معماری دست کند خبر داد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.