موانع گردشگری معلولان در بناهای تاریخی را مرتفع کنید

بخش سمعی و بصری موزه‌ها کامل نیست. ناشنوایان و نابینایان نمی‌توانند صدای راهنما را بشنوند و یا اطلاعات نصب شده کنار اشیای موزه‌ای کامل نیست تا آنها نیازی به شنیدن صدای راهنما نداشته باشند و خوب ببینند. برای نابینایان نیز راهنمای موزه ای وجود ندارد تا به یک نابینا اطلاعات کامل بدهد. برای این دسته از افراد باید اتاق مخصوصی وجود داشته باشد اما چنین نیست.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.