مراسم کوزه شکستن

یکی از آیینهای مخصوصی که در اسفند ماه قبل از چهار شنبه سوری برای بهداشت محیط و جامعه انجام می شد و همدانیها معتقد بودند که باید آن را انجام دهند دور ریختن وسایل کهنه بود و اینکه جای آن وسایل نو را جایگزین می کردند کوزه شکستن نیز از مراسمی است که معتقدند رنج …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.