جلوگیری از ورود گردشگر به خانه قوام‌الدوله غیرقانونی است

عدم هماهنگی میان نظر رییس کمیته ملی ایکوموس درباره امکان بازدید از خانه قوام‌الدوله و تجریه مراجعه‌کنندگان به خانه قوام‌الدوله، ناشی از نظارت مطلوب نداشتن بر کارمندان و سرایدار خانه قوام‌الدوله است که مدت‌هاست فرصت را برای اعمال سلیقه خود مهیا دیده‌است. اما آنچه که اهمیت دارد این است که مهدی حجت، که اختیار خانه قوام‌الدوله به او سپرده شده با صراحت تمام اعلام می‌دارد: «به هیچ وجه درست نیست که دیدن یک بنای تاریخی را محدود کنند. این بناها بیت‌المال است و حتماً باید در دسترس مردم باشد.»

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.