منشور حقوق مسافر تدوین شد

اخبار گردشگری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: خوشبختانه منشور حقوق مسافر در سازمان میراث فرهنگی تدوین شده است و به زودی
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.