دومین روز از فاجعه منا به روایت علی ضیاء

اخبار گردشگری علی ضیاء مجری تلویزیون که همزمان با فاجعه منا در مکه به سر می‌برد، در دومین روز از
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.