دره ای مخوف که جن ها در آن زندگی می کنند + عکس

اخبار گردشگری کال جنی یا دره جن ها دره ای است که در شمال طبس و در اطراف روستای ازمیغان و در
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.