جیب گردشگران چینی، همچنان پرپول

مهدی نیکویی
nikoueimahdi@gmail.com
چینی‌ها به تدریج تبدیل به بزرگ‌ترین جمعیت گردشگران جهان شده‌اند. این اتفاق در پی رشد اقتصادی سریع این کشور و افزایش درآمد طبقه متوسط جامعه روی داد که تمایل بیشتری به سفر داشتند. با ادامه این وضعیت از سال ۲۰۱۲ به بعد چین تبدیل به بزرگ‌ترین بازار گردشگری جهان شد و مخارج گردشگران آنها هم در سفرهایشان نسبت به گردشگران سایر کشورها، تفاوت معناداری داشت؛ تفاوتی که ناشی از نوعی «عشق به خرید» در رفتار چینی‌ها بود که برخی آن را «ولخرجی» می‌نامند. در هر صورت، این رفتار هر چه که نام داشته باشد، درآمدهای هنگفتی را نصیب کشورهای میزبان گردشگران چینی کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.