اولین مقصد خارجی گردشگران ایرانی کجاست؟

ساعت ۲۴-مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «نمایه آماری گردشگری» به تحلیل آمار سفرهای ایرانیان با استفاده از گزارش های منتشر شده مرکز آمار ایران، سازمان جهانی گردشگری و شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ پرداخته است.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.