موزه ملی بوسنی پس از سه سال تعطیلی بازگشایی شد

ساعت ۲۴-موزه ملی بوسنی پس از سه سال تعطیلی با توافق اعضای مختلف دولت این کشور بازگشایی شد.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.