تخریب هویت ۳۰۰۰ ساله جاسک

ساعت ۲۴-قلعه کوه مبارک به عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان جاسک، توسط یکی از ارگان‌ها در حال تخریب و نابودی است که اعتراض مردم جاسک و استان هرمزگان را در پی داشته است.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.