Take a fresh look at your lifestyle.

چند شوک به موزه ملی ایران

ساعت ۲۴-«وقتی از موزه‌های گلستان و رضا عباسی شی خواستیم،‌ برای اولین‌بار با فوریت دو ساعته آثار انتخابی خود را در اختیار ما گذاشتند تا این کار انجام شود.» یک نکته‌ی قابل تامل و پرسش‌برانگیز در این سخن یک مقام رسمی نهفته بود.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.