یکی از مشکلات بازیگران عرصه نمایش، آشنا نبودن با علم بازیگری است

سنندج-ایرنا- یکی از بازیگران مطرح کشور با بیان اینکه بازی و بازیگری یکی از ارکان اساسی نمایش است گفت: یکی از مشکلات بازیگران عرصه نمایش، آشنا نبودن با علم بازیگری است.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.