اختلاف روسیه و غرب،این بار گریبان یک موزه را گرفت

اختلافات سیاسی غرب و روسیه برسر اکراین، این بار گریبان یک موزه را گرفت و به بستن موزه منجر شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.