یکی از درهای ورودی بخش فوقانی سی و سه پل شکسته شد

اصفهان – ایرنا – یکی از درهای چوبی ورودی بخش فوقانی سی و سه پل به عللی نا معلوم شکسته شد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.