پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تپه روباه الیگودرز حراست می شود

تهران – ایرنا – سرپرست گروه تعیین عرصه و حریم تپه روباه الیگودرز گفت: گمانه زنی و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه روباه متعلق به دوران پیش از تاریخ و تاریخی، با هدف پیشگیری از تخریب بیشتر انجام شد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.