Take a fresh look at your lifestyle.

عزم ملی برای مقابله با فرونشست زمین های اطراف تخت جمشید

شیراز- ایرنا- این بار دامنه خسارت های خشکسالی، حفر چاه های غیر مجاز و کاهش آب های زیرزمینی به حدی شده که دامن آثار تاریخی از جمله تخت جمشید و نقش رستم را نیز در برگرفته است و با پدیده فرونشست مواجه هستیم.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.