پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

(تصاویر) چرا هرگز به ایران سفر نکنیم؟

ساعت ۲۴-در حالیه واکنش های به گزارش اغراق آمیز دو خبرنگار زن ایتالیایی که مدعی شده بودند در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند ادامه دارد گزارشی مصور با عنوان “چرا هرگز به ایران سفر نکنیم؟” در مجله اینترنتی”پالپ تستیک” منتشر شده است که با بر شمردن جاذبه های ایران نسبت به تصویر غیرواقعی از ایران واکنش نشان داده است.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.