پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

برگزاری اکورالی پاریس – پرسپولیس پس از ۲ سال وقفه

اکورالی پاریس – پرسپولیس پس از دو سال وقفه، سرانجام نیمه دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. به گزارش «ایسنا» پاسکال رستانی، برگزارکننده فرانسوی این اکورالی گفت: «قرار بود این رالی در سال ۲۰۱۴ برگزار شود، اما به‌دلیل شرایط بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، اجرای آن دچار وقفه شد.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.