Take a fresh look at your lifestyle.

طرح ویژه بافت تاریخی شیراز در دست تدوین

معاون میراث فرهنگی کشور از تدوین طرح ویژه برای بافت تاریخی شیراز خبر داد و گفت: هر فعالیتی خارج از این طرح در بافت تاریخی شیراز انجام شود، از نظر ما صحیح نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن طالبیان در توضیح خبر فوق افزود: طرح ویژه‌ای بابت طرح تخریب ۵۷ هکتاری که در دولت گذشته داده شده بود، در حال بررسی است و منتظریم این طرح آماده شود. 
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.