پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

آیین کوچه گردان عاشق

آیین کوچه گردان عاشق رسمی نیکوست که چند سالیست در شهر های مختلف کشور در شب های ماه مبارک رمضان انجام می شود و خیرین و نیکوکاران کیسه های اطعام را در تاریکی شب به فقرا و نیازمندان شناسایی شده می رسانند.
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.