پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

جیرفت در ۵ هزار سال پیش عروسک‌هایی با حرکت مفصلی داشت

اسنادی از شهر جیرفت پیدا شده که نشان می‌دهد این شهر در ۵ هزار سال پیش عروسک‌هایی با حرکت مفصلی داشته است این اسناد امروز در تئاتر شهر بررسی می‌شود.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.