پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

آسیب‌شناسی آژانس‌های گردشگری

رضا مافی: امروزه اغلب آژانس‌های مسافرتی از یک فرمول قدیمی، بدون هیچ کم و کاستی، استفاده می‌کنند؛ فرمولی که سال‌ها است به یک شکل استفاده می‌شود و هیچ تغییری به جز اضافه شدن اینترنت به آن، نداشته است. با این اوصاف بسیار ضروری است که کسب‌و‌کار را بار دیگر و از نو برای فضای گردشگری تعریف کرد. کسب‌و‌کارهای امروز شرایط جدیدی را تجربه می‌کنند و موقعیت کسب‌و‌کار تغییر کرده است. مشاغل دارای طرح توجیهی، طرح تجاری، طرح مالی، سند چشم‌انداز، ماموریت و شرح فعالیت شده‌اند. سرمایه‌گذاران برای ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید بسیاری از موارد را مدنظر قرار می‌‌دهند. در این میان اما کسب‌و‌کارهای گردشگری با ظرفیت اجرایی بالا، تنها تغییراتی کوچک و انگشت‌شمار را، آن هم توسط برخی موسسات تجربه می‌کند؛ از این رو باید در تمام بخش‌های خود بازبینی و شرایط را دوباره‌سازی کند. این در حالی است که حتی وقتی به چهار شاخص عمده آمیخته بازاریابی (۴P) آژانس‌های ایران می‌نگریم، مشکلات عمده‌ای وجود دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.