پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

چرای آهوان در پناهگاه حیاط وحش موته – اصفهان

پناهگاه حیات وحش «موته» در استان اصفهان بین N3355 الی N3320 عرض شمالی و E5045 الی E5010 طول شرقی واقع شده است. مساحت پناهگاه در حدود ۲۰۰۸۷۹ هکتار است.
نمای ایران

نظرات بسته شده است.