پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

چشمه سبز پوشان هرمزگان

این چشمه در وسط روستای برغنی از توابع حاجی آباد واقع شده است در مسیر ابشار تزرج و در بالای تپه کنار چشمه بقعه امامزاده چشمه را زیبنت داده است
نمای ایران

نظرات بسته شده است.