پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

نوشدارویی بهنگام پیش از مرگ طبیعت ساحلی شمال ایران

مهدیس مدنی

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توریسم

گردشگری ساحلی یکی از انواع طبیعت‌گردی است. حدود ۲۰درصد از مساحت خشکی‌های روی کره زمین حداقل از یک سو به ساحل مشرف هستند و به‌طور طبیعی محیط بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری ساحلی دارند. شاید بتوان این امر را دلیل نرخ رشد بسیار بالای این گونه از گردشگری دانست. 
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.