پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

با این قیمت ها مردم نمی توانند سفر کنند

ساعت۲۴- «قیمت خدمات گردشگری در تابستان مشکلی ندارد. البته وقتی اقامتگاه‌ها قیمت‌هایشان را کاهش نمی‌دهند، این مردم هستند که باید توزیع زمانی سفر داشته باشند، یعنی اگر امکانات ضعیفی در اختیار دارند، زمان دیگری را که قیمت‌ها ارزان‌تر است برای سفر در نظر بگیرند.»

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.