Take a fresh look at your lifestyle.

اسکن لیزری آرامگاه کوروش انجام شد

مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از انجام اسکن لیزری آرامگاه کوروش با بودجه ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و راه‌اندازی آزمایشگاه مرمت سنگ را از دیگر اقدامات انجام شده در این پایگاه دانست.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.