پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

اسناد سوخته دوره پهلوی متعلق به همسایگان موزه رضا عباسی است!

چند روز پیش یکی از کارکنان موزه رضا عباسی تصاویری را برای یکی از رسانه‌ها ارسال کرد که این تصاویر از سوزانده‌ شدن تعدادی از مدارک و اسناد دوره پهلوی به دلیل نبود فضای نگهداری خبر می‌داد. اتفاقی که مدیر موزه رضا عباسی آن را تکذیب می‌کند و به CHNمی‌گوید: «این تصاویر جزو اموال موزه رضا عباسی نیست و احتمال می‌رود که متعلق به یکی از همسایگان موزه باشد.»

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.