Take a fresh look at your lifestyle.

تسهیل ورود ایرانی‌های مقیم خارج از کشور

مدیرکل کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه از راه‌اندازی بخش ویزای الکترونیکی وزارت خارجه با رفع نقایص پیشین، تا سه ماه آینده خبر داد.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.