پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

روستای اراضی اصفهان

اراضی از کهن ترین روستاهای بخش گرکن جنوبی است دهیاری آن در سال ۸۳ تاسیس واز ۸۶ به بعد شروع بکار نمود. وسعت تقریبی روستا ۵۰ هکتار بوده و آب زمینهای کشاورزی آن با ۴۰ حلقه چاه آب تامین می گردد شغل مردم کشاورزی است و محصول عمده آن برنج و جمعیت روستا ۱۷۶۸ و۵۲۲ …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.