پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کارشناسان میراث فرهنگی به ایوان مدائن می‌روند

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی از سفر کارشناسان ایرانی به عراق برای بررسی وضعیت طاق کسری(ایوان مدائن) و کمک به عراقی ها برای تهیه پرونده ثبت جهانی آن خبر داد.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.